The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr12

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Shtesë në projektin e rikualifikimit urban të pazarit të ri,markatës së mish-fruta-perimeve dhe të sheshit Avni Rustemi, Bashkia Tiranë”

Vendimi_Nr_12 date 29.12.2016