The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr3

Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Berat

Vendimi_3,PPV_Berat