The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr4

Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Lushnje

Vendimi_4,PPV_Lushnje