The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr7

Për miratimin e nismës për hartimin e planit të detajuar për zonën e rëndësisë kombëtare të Valbonës

Vendim.nr.7.dt29.12.2016