The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr9

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Rehabilitimi me eficencë energjetike i konvikteve të Qytetit Studenti nr.2 ,Bashkia Tiranë

Vendim.nr.9.dt29.12.2016