The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2015_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.30.12.2015 Vendim Nr3

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Depozita Hidrokarbure (gazoil, benzinë, solar), në zonën  energjitike dhe industriale të Porto Romanos, Bashkia Durrës”, me subjekt kërkues shoqërinë “Tirana Bank” sh.a. 

Harte_Vendimi_nr.3_date_30.12.2015

Vendimi_nr.03_date_30.12.2015