The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim nr.03 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 03

Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Park fotovoltaik”, me vendndodhje në Bashkinë Divjakë dhe Bashkinë Fier,