The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim nr.04 date 13.01.2020

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: “Rikonstruksion i ambienteve te Gjykates per Krimet e Renda dhe Prokurorise per Krimet e Renda me qellim krijimin e mjediseve te pershtatshme te punes per Gjykatat kunder korrupsionit dhe krimit te organizuar dhe Prokurorine e Posacme”, Bashkia Tirane