The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim nr.07 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 07

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë e godinës A-B të Fakultetit të Ekonomisë”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë