The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim nr.08 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 08

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë zyrash, në godinën administrative të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë,